Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI 2017/18

1.od  8 maja do 9 czerwca 2017 r.Składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym.
2od 23 do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3 do 30 czerwca 2017r. do godz. 10.00Komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.
4

30.06.2017 r.

do godz. 1000
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
530.06 – 5.07.2017r.Kandydaci składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały dokumentów.