Zajęcia pozalekcyjne

PRZEDMIOT

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

GODZ.

KLASA

EDB

Poniedziałek

Koło PCK

(1 raz w miesiącu)

Lucyna Iwaszczuk

8 SP

1 LO

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Piątek

Zajęcia wyrównawcze

Joanna Jakubecka

8.45

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Poniedziałek

Laboratorium

(co 2 tygodnie)

Joanna Jakubecka

12.45

2 b

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Poniedziałek

Zajęcia dodatkowe

Agnieszka Dul

11.45

Kl. 1a

HISTORIA, WOS

Piątek

Konkursy, poprawy

Joanna Kantor

14.15

8 SP

1 LO

JĘZYK ANGIELSKI

Piątek

Przygotowanie do matury

Edyta Starzomska

7.15

1 i 2 LO

JĘZYK ANGIESLKI

Poniedziałek

Zajęcia wyrównawcze, konsultacje

Maria Surma

7.15

6a i 6b

JĘZYK POLSKI

czwartek

Przygotowani e do matury poziom rozszerzony

Marek Adamczyk

14.15

3 LO

JĘZYK POLSKI

Poniedziałek

Zajęcia wyrównawcze

Katarzyna Piątek

8.00

6 b

MATEMATYKA

Poniedziałek

Przygotowanie do egzaminu

Małgorzata Skoczeń

7.15

Klasa 8

MATEMATYKA

Środa

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Elżbieta Kołodziej

14.15

1 i 2 LO

MUZYKA

Poniedziałek

Chór – zajęcia wokalne

Dorota Bednarz

13.30

Kl. 5 i 6

PEDAGOG

Poniedziałek

Zaj. korekcyjno–kompensacyjne

Monika Boryło

13.30

Kl. 5 i 6

PEDAGOG

wtorek

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Monika Boryło

11.45

Kl. 1 i 2

PEDAGOG

Czwartek

Zaj.korekcyjno – kompensacyjne

Monika Boryło

13.30

Kl. 6 i 8

PLASTYKA

Zajęcia artystyczne w świetlicy

Dorota Bednarz

WF

Czwartek

Gimnastyka

Joanna Borówka

13.30

Kl. 5 i 6

WF

Poniedziałek

Piłka nożna

Bartosz Orzechowski

14.15

Kl. 5 i 6