Gimnazjum i Liceum Katolickie

im. bł ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli

 

Zajęcia psychoedukacyjne

 

W szkole prowadzone są w obszarze profilaktyki wychowawczej zajęcia psychoedukacyjne realizowane w klasach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przez pedagoga. W trakcie roku szkolnego realizowane są:

 • warsztaty integrujące zespoły  klasowe.
  Warsztaty odbywały się na przełomie września/października. Celem warsztatów w naszej szkole jest poznanie się uczniów, tworzenie pozytywnej atmosfery w klasie,
 • warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i postawy asertywnej.
  Zajęcia te były prowadzone w miesiącu listopadzie oraz prowadzone będą w miesiącu marcu dla klas gimnazjum. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z terminem uzależnienie, motywami i skutkami sięgania po środki uzależniające, uczniowie poznają w trakcie zajęć alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz uczeni są przyjmowania postawy asertywnej,
 • zajęcia doskonalące umiejętności komunikacyjne i społeczne.
  Celem zajęć jest budowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, sytuacjami trudnymi. Uczniowie zapoznają się w trakcie warsztatów z pojęciem emocji, stresu, skutków sytuacji trudnych dla człowieka oraz konkretnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Warsztaty te odbywają się w szkole w miesiącu październiku i na przełomie lutego i marca,
 • warsztaty z zakresu technik skutecznego uczenia się.
  Uczniowie poznają techniki skutecznego uczenia się, czynniki ułatwiające i utrudniające naukę. Na zajęciach diagnozowany jest indywidualny styl uczenia się ucznia. Warsztaty te odbywają się w I semestrze nauki w szkole,
 • warsztaty poruszające rolę autorytetów i wartości.
  Zajęcia te odbywają się w ramach lekcji wychowawczych, w I semestrze nauki w szkole. Poruszane zagadnienia dotyczą zapoznania uczniów z pojęciem autorytetu,  konsekwencji braku autorytetów, ustalania hierarchii wartości. 

W ramach zajęć z pedagogiem uczniowie poznają swoje mocne strony, charakterystyki osobowości.

 

Wykaz  tematów do realizacji przez psychologa szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach lekcji wychowawczych

 

1) „Istota i sposób powstawania uzależnienia”

2) „O alkoholu i uzależnieniach”

3) „Rodzaje uzależnień”

4) „Palić czy nie – zdecyduj sam”

5) „Palenie tytoniu – problem zdrowotny, estetyczny, finansowy”

6) „Ja i używki – co wiemy o środkach uzależniających”

7) „Żyję zdrowo – przeciw uzależnieniom”

8) „Efektywne uczenie się w szkole”

9) „Efektywne uczenie się w domu – metody zapamiętywania”

10) „Jak się uczyć”

11) „Pamięć i uwaga w procesie uczenia się”

12) „Jak osiągnąć lepsze wyniki w nauce, jak zdać egzamin”

13) „Sprawne zarządzanie czasem”

14) „Uczę się i umiem. Zasady efektywnego uczenia się”

15) „Style uczenia się”

16) „Stres jako nieodłączna część życia”

17) „Mechanizm stresu”

18) „Stres a higiena psychiczna”

19) „Nie taki diabeł straszny, czyli jak poradzić sobie ze stresem”

20) „Asertywność – radzenie sobie z własną i cudzą agresją”

21) „Asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować własną tożsamość i poczucie wartości”

22) „Jak być asertywnym”

23) „Tolerancja. Czy jesteśmy tolerancyjni?”

24) „Tolerancja, stereotypy, uprzedzenia”

25) „Kształtowanie umiejętności społecznych: aktywne słuchanie, komunikowanie się werbalne i niewerbalne”

26) „Komunikacja i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania w grupie”

27) „Podstawy komunikacji – bariery komunikacyjne oraz techniki usprawniające komunikację”

28) „Sztuka dialogu – dlaczego warto współpracować” 2

9) „Moja hierarchia wartości”

30) „Znaczenie odpowiedzialności w życiu”

31) „Agresja, radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, asertywna obrona przed agresją”

32) „Trening zastępowania agresji” 3

3) „Agresja i altruizm”

34) „Antidotum na agresję”

35) „Empatia – jak rozwijać w sobie postawę zrozumienia”

36) „Techniki i ćwiczenia rozwijające twórczość ucznia”

37) „Rozwijanie myślenia twórczego”

38) „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – drogi poszukiwania pracy”

39) „Sztuka autoprezentacji”

40) „Doradztwo zawodowe – poznaj swoje możliwości”

41) „Co rozumiemy pod pojęciem zdrowego stylu życia”

42) „Zdrowie psychiczne. Higiena psychiczna”

43) „Zdrowie psychiczne. Czy matura musi obciążać psychicznie?”

44) „Miłość dojrzała a falsyfikaty miłości”

45) „Emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić”

46) Inne tematy zgodne z sugestiami wychowawców i uczniów