Prezentacja szkoły

_1010895Szkoła Katolicka w Stalowej Woli rozpoczęła działalność 1 września 2008 r. Jest to szkoła, która opiera się na wartościach chrześcijańskich. Uznanie jakim cieszą się szkoły katolickie powoduje, że w całej Europie do 30 tysięcy takich szkół uczęszcza aż 8 milionów uczniów. W Polsce działa tylko około 500 szkół katolickich różnych typów. Naszym uczniom oferujemy wysoki poziom nauczania i doskonałą kadrę nauczycielską.

IMG_1687Nauczyciele to świetnie przygotowani specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie prowadzą zajęcia na najwyższym poziomie. Są wymagający, ale wymagają przede wszystkim od siebie. Są ludźmi otwartymi, życzliwymi, zawsze mają czas dla swoich uczniów.
IMG_1747Szkoła posiada 18 odnowionych klasopracowni, w tym nowocześnie wyposażone pracownie multimedialno-dydaktyczne: lingwistyczne, geograficzną, biologiczno-chemiczną, języka polskiego, pracownię informatyczną, 2 sale gimnastyczne i siłownię. Zapewniamy naukę dwóch języków obcych: angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego lub włoskiego.IMG_1732

 

Uczniowie naszej szkoły swoje zainteresowania i uzdolnienia rozwijają uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań oraz przygotowując szkolne uroczystości. Wychowawcy starają się wydobyć z każdego młodego człowieka ukryte w nim talenty, pracując zarówno z dziećmi bardzo zdolnymi jak i tymi, które wymagają szczególnej opieki nauczyciela. IMG_1669
Jako szkoła katolicka wychowanie opieramy na Ewangelii i tradycyjnych wartościach takich jak: uczciwość, rzetelność, szacunek dla każdego człowieka i patriotyzm. Robimy wszystko, by nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, by młody człowiek nigdy nie pozostawał sam ze swoimi problemami.

IMG_1677Realizujemy wśród swoich wychowanków szeroko pojętą działalność wychowawczą i profilaktyczną wychowując ich na mądrych, odpowiedzialnych ludzi , którzy respektują zasady jakie obowiązują w relacjach z innymi.
Młodzież uczestniczy w wielu wycieczkach krajowych i zagranicznych, wyjazdowych rekolekcjach – poznaje w ten sposób kulturę i sztukę, bawi się i wypoczywa.
Organizowane są spotkania z interesującymi ludźmi, ogniska oraz bale szkolne.
 

IMG_1693Szkoła katolicka daje wysoki poziom wykształcenia, wychowuje, ale przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa. Nasza szkoła jest wolna od przemocy, narkotyków, alkoholu i innych nałogów. Każdy uczeń ma tutaj zapewnione poczucie akceptacji i poszanowania ze strony kadry i rówieśników.
Pracujemy w atmosferze wzajemnej życzliwości, w bliskim kontakcie z rodzicami ucznia, aby nieść pomoc, w tym szczególnie ważnym i trudnym czasie, kiedy ich dziecko zderza się z rzeczywistością świata nauki i wartości.