Oferta edukacyjna LO

KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNYM

Przedmioty rozszerzone2 lub 3 przedmioty do wyboru:   GEOGRAFIA, MATEMATYKA, język angielski
Przedmioty i zajęcia dodatkowewarsztaty geograficzne i językowe
Języki obceJęzyk angielski (wiodący), drugi język do wyboru: język niemiecki lub włoski
Opis klasy:Proponujemy nowatorski sposób nauczania – jest to klasa mobilna z notebookiem dla każdego ucznia i e-bookiem do każdego przedmiotu. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie ciekawych lekcji dedykowanych do tablic interaktywnych oraz pracę na przenośnych komputerach na każdej lekcji.

Perspektywy dalszej nauki

(wybrane  kierunki)

 • informatyka,
 • elektronika,
 • zarządzanie,
 • turystyka i rekreacja,
 • turystyka międzynarodowa,
 • ekonomia,
 • informatyka stosowana,
 • lingwistyka,
 • marketing,
 • finanse,
 • rachunkowość,
 • geodezja, geologia.

 

KLASA O PROFILU BIOLOGICZNO – CHEMICZNYM

 

Przedmioty rozszerzone2 lub 3 przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, język angielski
Przedmioty i zajęcia dodatkowewarsztaty ratownictwa przedmedycznego, laboratoria biologiczno-chemiczne,  język angielski w literaturze popularnonaukowej – medycyna i biologia, bioetyka w zawodach medycznych- konwersatoria.
Języki obceJęzyk angielski (wiodący), drugi język do wyboru: język niemiecki lub włoski
Opis klasy:

Profil klasy kierowany jest do osób zainteresowanych zagadnieniami opieki zdrowotnej oraz biologią w zakresie higieny i genetyki człowieka. Klasa o tym profilu umożliwi pogłębianie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem biologii człowieka.

Wzbogacanie słownictwa w języku angielskim daje szansę korzystania z prac naukowych i literatury zagranicznej, śledzenia na bieżąco rozwijających się nowoczesnych dyscyplin biologicznych. W ramach zajęć dodatkowych poruszane będą tematy z zakresu bioetyki (inżynieria genetyczna, klonowanie,problemy etyczne związane z przeszczepianiem narządów itp.)

Proponujemy nowatorski sposób nauczania – jest to klasa mobilna z notebookiem dla każdego ucznia i e-bookiem do każdego przedmiotu. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie ciekawych lekcji dedykowanych do tablic interaktywnych oraz pracę na przenośnych komputerach na każdej lekcji i w domu. 

Perspektywy dalszej nauki

(wybrane kierunki)

 • Lekarski i lekarsko-dentystyczny,
 • Farmacja,
 • Pielęgniarstwo
 • Analityka medyczna, 
 • Biochemia, 
 • Biotechnologia, 
 • Dietetyka, 
 • Ratownictwo medyczne,
 • Fizjoterapia.
 • Kosmetologia, 
 • Techniki dentystyczne.

KLASA O PROFILU BIOLOGICZNO – GEOGRAFICZNYM

 

Przedmioty rozszerzone2 lub 3 przedmioty do wyboru: biologia, geografia, matematyka, język angielski
Przedmioty i zajęcia dodatkowewarsztaty ratownictwa przedmedycznego, laboratoria biologiczno-chemiczne,  język angielski w literaturze popularnonaukowej – medycyna i biologia, bioetyka w zawodach medycznych- konwersatoria.
Języki obceJęzyk angielski (wiodący), drugi język do wyboru: język niemiecki lub włoski
Opis klasy:

Profil klasy kierowany jest do osób zainteresowanych zagadnieniami przyrodniczymi, ekologią i turystyką. Kształcenie w klasie przyrodniczej pozwoli na:  poznanie problemów ochrony środowiska, przybliży bogactwo przyrodnicze kraju, pozwoli na wycieczki edukacyjne oraz turystyczno-krajoznawcze.

Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: biologia oraz geografia (do wyboru również matematyka lub język angielski).

Wzbogacanie słownictwa w języku angielskim daje szansę korzystania z prac naukowych i literatury zagranicznej, śledzenia na bieżąco rozwijających się nowoczesnych dyscyplin biologicznych. 

Proponujemy nowatorski sposób nauczania – jest to klasa mobilna z notebookiem dla każdego ucznia i e-bookiem do każdego przedmiotu. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie ciekawych lekcji dedykowanych do tablic interaktywnych oraz pracę na przenośnych komputerach na każdej lekcji i w domu. 

Perspektywy dalszej nauki

(wybrane kierunki)

 • Turystyka,
 • Biologia,
 • Geografia,
 • Pielęgniarstwo,
 • Analityka medyczna, 
 • Biochemia, 
 • Biotechnologia, 
 • Dietetyka, 
 • Ratownictwo medyczne,
 • Fizjoterapia.
 • Kosmetologia, 
 • Turystyka.

 Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub:

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli może zostać absolwent gimnazjum, który:

 • akceptuje wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) światopogląd chrześcijański oraz Statut Szkoły i Regulamin Liceum;
 • chce zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę oraz kształtować swoją osobowość w oparciu o tradycyjne wartości;