Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI  2020/21

1.od  11 maja do 23 czerwca 2020 r.Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Katolickiego LO
2do 24 czerwca 2020r..

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.

313.07.2020 r.Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
4

13-15.07.2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia. Dostarczanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

515.07.2020r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły.