Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI  2019/20

1.od  13 maja do 19 czerwca 2019 r.Składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym.
213.05 – 4.07.2019 r.

Komisja rekrutacyjna prowadzą postępowanie rekrutacyjne

według kryteriów ustalonych przez szkołę.

35.07.2019 r.
godz. 10.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
4

5-10.07.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia. Dostarczanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

512.07.2019 r.
godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły.