UPAMIĘTNILIŚMY OSOBY ZASŁUŻONE DLA POWSTANIA STALOWEJ WOLI

dodane przez: Renata Cudziło
kategoria: Aktualności

Święto Zmarłych skłania do zadumy nad życiem i zasługami osób, które żyły przed nami. Kolejny raz Muzeum Regionalne przeprowadziło akcję upamiętnienia pionierów Stalowej Woli, którzy spoczywają na cmentarzu miejskim. W tym roku do współudziału w projekcie została zaproszona nasza szkoła. Pracownicy muzeum przeprowadzili prelekcję dla uczniów klasy ósmej na temat powstania miasta i osób, które budowały Stalową Wolę.  28 października młodzież udała się na cmentarz, gdzie podzielona została na dwuosobowe zespoły. Każdy z nich otrzymał plan cmentarza, chorągiewki oraz listę osób, przy grobach których należy je umieścić. Ośmioklasiści wykonali zadanie perfekcyjnie i w krótkim czasie. Upamiętnili w ten sposób prawie dwieście grobów. O akcji poinformowały lokalne media – Telewizja „Stella” oraz tygodnik „Sztafeta”.

Projekt pozwolił młodym ludziom na lepsze poznanie historii ich Małej Ojczyzny.