Kształcenie

  • Małe klasy , do 18/20 uczniów
  • Lekcje języka angielskiego 5 razy w tygodniu
  • Do wybory język niemiecki lub włoski
  • Indywidualne konsultacje dla uczniów wybitnie zdolnych
  • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce
  • Liczne wyjazdy i wyjścia edukacyjne: wyjścia do kina, teatr, wyjazdy naukowe, koncerty, zimowiska, wydarzenia sportowe, zielona szkoła, wycieczki zagraniczne
  • Nowoczesne pomoce naukowe (w każdej Sali komputer, projektor multimedialny)
  • Profesjonalne wyposażenie sal lekcyjnych
  • Nowoczesna biblioteka