Prezentacja szkoły

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?
 • Nauka w szkole jest zupełnie bezpłatna;
 • nasze klasy liczą nie więcej niż 20 uczniów;
 • dbamy o dobrą atmosferę w szkole, tak by dziecko od pierwszych dni nie stresowało się przed zajęciami;
 • chcemy, by każdy uczeń odnosił sukcesy na miarę swoich możliwości;
 • język angielski nauczany metodą naturalną,
 • zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa, logopedy;
 • wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem;
 • prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej (SI) w nowej, odpowiednio wyposażonej sali;
 • uczymy w estetycznych i nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych;
 • używamy najnowszych technologii multimedialnych;
 • proponujemy szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych;
 • świetlica czynna jest od 6.30;
 • troszczymy się o rozwój duchowy naszych uczniów;
 • organizujemy wycieczki, wyjścia na spektakle, filmy, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • robimy wszystko, by uczeń naszej szkoły ciągle stawał się lepszym i bardziej dojrzałym człowiekiem i chrześcijaninem.

Szkoła Katolicka w Stalowej Woli rozpoczęła działalność 1 września 2008 r. Jest to szkoła, która opiera się na wartościach chrześcijańskich. Uznanie jakim cieszą się szkoły katolickie powoduje, że w całej Europie do 30 tysięcy takich szkół uczęszcza aż 8 milionów uczniów. W Polsce działa tylko około 500 szkół katolickich różnych typów. Naszym uczniom oferujemy wysoki poziom nauczania i doskonałą kadrę nauczycielską.

Nauczyciele to świetnie przygotowani specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie prowadzą zajęcia na najwyższym poziomie. Są wymagający, ale wymagają przede wszystkim od siebie. Są ludźmi otwartymi, życzliwymi, zawsze mają czas dla swoich uczniów.

Szkoła posiada 18 odnowionych klasopracowni, w tym nowocześnie wyposażone pracownie multimedialno-dydaktyczne: lingwistyczne, geograficzną, biologiczno-chemiczną, języka polskiego, pracownię informatyczną, 2 sale gimnastyczne i siłownię. Zapewniamy naukę dwóch języków obcych: angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego lub włoskiego.

Uczniowie naszej szkoły swoje zainteresowania i uzdolnienia rozwijają uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań oraz przygotowując szkolne uroczystości. Wychowawcy starają się wydobyć z każdego młodego człowieka ukryte w nim talenty, pracując zarówno z dziećmi bardzo zdolnymi jak i tymi, które wymagają szczególnej opieki nauczyciela.

Jako szkoła katolicka wychowanie opieramy na Ewangelii i tradycyjnych wartościach takich jak: uczciwość, rzetelność, szacunek dla każdego człowieka i patriotyzm. Robimy wszystko, by nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, by młody człowiek nigdy nie pozostawał sam ze swoimi problemami.

Realizujemy wśród swoich wychowanków szeroko pojętą działalność wychowawczą i profilaktyczną wychowując ich na mądrych, odpowiedzialnych ludzi, którzy respektują zasady jakie obowiązują w relacjach z innymi. Młodzież uczestniczy w wielu wycieczkach krajowych i zagranicznych, wyjazdowych rekolekcjach – poznaje w ten sposób kulturę i sztukę, bawi się i wypoczywa. Organizowane są spotkania z interesującymi ludźmi, ogniska oraz bale szkolne.

IMG_1693Szkoła katolicka daje wysoki poziom wykształcenia, wychowuje, ale przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa. Nasza szkoła jest wolna od przemocy, narkotyków, alkoholu i innych nałogów. Każdy uczeń ma tutaj zapewnione poczucie akceptacji i poszanowania ze strony kadry i rówieśników.

Od roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole funkcjonuje dobrze wyposażona sala integracji sensorycznej.  Terapia integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z problemami w uczeniu się. Z powodzeniem można stosować ją również w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się czytaj więcej

Pracujemy w atmosferze wzajemnej życzliwości, w bliskim kontakcie z rodzicami ucznia, aby nieść pomoc, w tym szczególnie ważnym i trudnym czasie, kiedy ich dziecko zderza się z rzeczywistością świata nauki i wartości.