Oferta edukacyjna LO

OFERTA EDUKACYJNA  NA ROK SZKOLNY 2021/22

Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy drugiej.

Przedmioty rozszerzone

Uczeń wybiera  3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Do wyboru:   GEOGRAFIA, BIOLOGIA,  CHEMIA, MATEMATYKA, WOS,  JĘZYK ANGIELSKI.

Proponujemy nowatorski sposób nauczania – możliwość prowadzenia ciekawych lekcji na laptopach wyposażonych w e-booki, oprogramowanie dedykowane do tablic interaktywnych.

Języki obce Język angielski (wiodący), drugi język do wyboru: język niemiecki lub włoski
Opis klasy:

Poza lekcjami z przedmiotów rozszerzonych proponujemy uczestnictwo w wielu ciekawych i korzystnych edukacyjnie przedsięwzięciach:

  • Udział w wykładach, warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe
  • Lekcje muzealne
  • Wycieczki historyczno- poznawcze
  • Solidne i systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego – zajęcia dodatkowe z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego

Perspektywy dalszej nauki

(wybrane  kierunki)

  • Prawo,  administracja,  historia, informatyka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, turystyka, geografia, socjologia, historia, historia sztuki, pedagogika, socjalizacyjna, zarządzanie kulturą i mediami, migracje międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, medioznawstwo, politologia, etnografia, etnologia, teatrologia, filmoznawstwo, archeologia, resocjalizacja,praca socjalna, wiedza o teatrze, zarządzanie publiczne, zarządzanie reklamą, relacje międzykulturowe, religioznawstwo, kulturoznawstwo, polonistyka, filologia klasyczna, psychologia.
  • Medycyna, medycyna wojskowa, medycyna weterynaryjna, analityka medyczna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, rehabilitacja, elektro- radiologia, weterynaria, biotechnologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, biologia,
  • geografia, turystyka, psychologia, kosmetologia, dietetyka, leśnictwo, neurobiologia, bioinżynieria, odnawialne źródła energii, technologia żywienia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne, finanse i rachunkowość, architektura krajobrazu, inżynieria środowiskowa, technologia ropy i gazu, architektura, genetyka,  dietetyka, zdrowie publiczne.

 Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub:

KRYTERIA REKRUTACJI

Uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli może zostać absolwent szkoły podstawowej, który:

  • akceptuje wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) światopogląd chrześcijański oraz Statut Szkoły i Regulamin Liceum;
  • chce zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę oraz kształtować swoją osobowość w oparciu o tradycyjne wartości;