Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI  2020/21

1. od  15 czerwca 2020r. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Katolickiego LO (podanie można pobrać na stronie szkoły)
2 do 4 sierpniaa 2020r..

Dostarczanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

3 4.08.2020 r. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
4

do 14 sierpnia 2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

5 14.08.2020r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły.