Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI  2020/21

1. od  17 maja 2021r. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Katolickiego LO (podanie można pobrać na stronie szkoły)
2 do 12 lipca 2021r..

Dostarczanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

3 14.07.2021 r. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
4

do 16 sierpnia 2021r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

5 16.08.2021r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły.