Sala integracji sensorycznej

Od roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole funkcjonuje dobrze wyposażona sala integracji sensorycznej.

Z pewnością wielu rodziców zadaje sobie pytanie – cóż to takiego ta terapia integracji sensorycznej?

Termin „integracja sensoryczna” określa prawidłową organizację wrażeń (bodźców) sensorycznych (zmysłowych) napływających przez receptory. Człowiek odbiera rzeczywistość wszystkimi zmysłami na raz. Szczególnie dziecko poznaje świat dotykając, słuchając, smakując i obserwując. Aby jak najpełniej doświadczać świata i uczyć się nasze zmysły muszą ze sobą współpracować i tworzyć sprawny mechanizm. Nieprawidłowy lub niepełny odbiór bodźców z któregoś ze zmysłów wprowadza chaos, powoduje niepewność i skłania do poszukiwania „brakujących” wrażeń. W ten sposób mózg dąży do równowagi i próbuje kompensować braki.

Terapia integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z problemami w uczeniu się. Z powodzeniem można stosować ją również w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się. Ma ona postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń. Podczas zajęć ciągle analizuje się zachowanie dziecka i odpowiednio dobiera i modyfikuje stosowane zadania.

W tej chwili terapią integracji sensorycznej w Katolickiej Szkole Podstawowej objęte są dzieci z odpowiednimi orzeczeniami i zaleceniami wydanymi przez profesjonalne poradnie. Zajęcia są prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przez odpowiednio przygotowanych, wysokiej klasy specjalistów.

Dominika Grot