Katolicka Szkoła Podstawowa

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich:

 • wychowaujemy w poszanowaniu prawdy, pokory, uczciwości, wspólnoty i wiary, 
 • dbamy o kulturę słowa, zachowania i szacunek wobec innych,
 • kształtujemy  postawę wytrwałości w dążeniu do osiągania celów,
 • budujemy postawę patriotyczną.

Wspieramy rodziców w procesie wychowawczym

 • organizujemy warsztaty i konferencje dla rodziców,

Pracujemy w myśl zasady, że każde dziecko ma prawo do indywidualnego rozwoju:

 • stosujemy nowoczesne metody nauczania i różnorodne metody pracy,
 • zapewniamy szerokie wsparcie: opiekę psychologa, pedagoga i psychoterapeuty,
 • jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną.

„Wychowanie jest sprawą serca”

 • wychowaujemy w poszanowaniu prawdy, pokory, uczciwości, wspólnoty i wiary,
 • zapewniamy szerokie wsparcie: opiekę psychologa, pedagoga i psychoterapeuty,
 • wspieramy rodziny uczniów – organizujemy warsztaty i konferencje dla rodziców,
 • dbamy o kulturę słowa, zachowania i szacunek wobec innych,
 • kształtujemy  postawę wytrwałości w dążeniu do osiągania celów,
 • budujemy postawę patriotyczną.

Szeroka gama zajęć dodatkowych:

⦁ Barwne inspiracje – zajęcia plastyczne

⦁ Skoczkiem po szachownicy – tajniki gry w szachy

⦁ Programowanie scratch

⦁ English is fun– angielski metodą naturalną

⦁ Klub Małego Poligloty

⦁ KOSZ- Klub Odbiorców Sztuki

⦁ Poławiacze gier -kółko gier planszowych

⦁ Chór szkolny

⦁ Basen

⦁ W zdrowym ciele zdrowy duch –  zajęcia sportowe

⦁ Szybki umysł – techniki pamięciowe, mapy myśli, techniki szybkiego czytania

⦁ Przyroda bez tajemnic– kółko przyrodnicze

⦁ Mały geniusz- wyjazdowe warsztaty naukowe dla ambitnych

⦁ Porusz umysł, poznaj siebie- warsztaty psychologiczne