Wychowanie

„Wychowanie jest sprawą serca”

  • wychowaujemy w poszanowaniu prawdy, pokory, uczciwości, wspólnoty i wiary,
  • zapewniamy szerokie wsparcie: opiekę psychologa, pedagoga i psychoterapeuty,
  • wspieramy rodziny uczniów – organizujemy warsztaty i konferencje dla rodziców,
  • dbamy o kulturę słowa, zachowania i szacunek wobec innych,
  • kształtujemy  postawę wytrwałości w dążeniu do osiągania celów,
  • budujemy postawę patriotyczną.